Nieuwsbrief

Manifestatie "Tifa Tjakalele"

Manifestatie "Tifa Tjakalele"

Donderdag 7 oktober 2010
Malieveld Den Haag
14:00 uur tot 17:00 uur

Op donderdag 7 oktober 2010 wordt op het Malieveld te Den Haag de manifestatie "Tifa Tjakalele" gehouden.De manifestatie wordt georganiseerd door het Molukse ontvangst Comité "Tifa Tjakalele". Op onze eigen wijze wordt de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono welkom geheten door de Molukse gemeenschap bij zijn staatsbezoek aan Nederland. Het programma is afwisselend. Naast diverse sprekers, is er muziek, zijn er gedichten, en wordt er een korte film over de schending van de mensenrechten op de Molukken vertoond. Het programma wordt hier en daar nog voorzien van aanvullingen. Zo gauw het programma 100% rond is, plaatsen we het hier.

Het doel van de manifestatie
Massaal en met elkaar gaan we ons ongenoegen laten horen bij de wandaden die onder verantwoordelijkheid van Yudhoyono in ons vaderland werden verricht en nog steeds plaatsvinden. Gezamenlijk maken we een statement dat het niet zo langer kan doorgaan! Maar bovenal willen we laten zien dat de RMS er is en blijft.

Dat doen we in een manifestatie waarin onze Molukse culturele en politieke identiteit ons belangrijkste wapen is en in de vorm van de "Tifa Tjakalele", omdat:


-Nog niet eerder het recht op vrije politieke meningsuiting van Molukkers op deze grote schaal werd geschonden;
-Nog niet eerder vreedzaam protesterende Molukkers genadeloos in de boeien werden geslagen, mishandeld en gemarteld;
-Nog niet eerder zoveel (100) Molukse RMS activisten achter slot en grendel vastzaten;
-Nog niet eerder zoveel Molukkers voor hun vreedzame acties tot tien, vijftien, twintig jaar gevangenisstraf werden veroordeeld;
-Nog niet eerder door gerenommeerde mensenrechtenorganisaties, zoals Amnesty International en de Human Rights Watch werd vastgesteld dat Indonesië de rechten van Molukse politieke gevangenen op grote schaal schendt;

Met "Tifa Tjakalele", omdat
-We vorm en uiting geven aan onze wil vrij en onafhankelijk te willen zijn. Net zoals de grondleggers van de vrije Zuidmolukse Republiek, onze founding fathers, dat op 25 april 1950 voor ogen hadden. Een land, waar vrede en welvaart, vrijheid en gerechtigheid de normaalste zaak van de wereld zijn;


-We gehoor geven aan de oproep van de "Tifa Tjakalele", zoals we dat van generatie op generatie hebben meegekregen, wanneer een volk in haar bestaan en diepste wezen wordt bedreigd;
-We weten dat de enige echte eenheid in verscheidenheid al eeuwen geleden door Siwa en Lima werden ingegeven;Daarom eisen wij, dat
-Het Molukse volk zijn recht op Zelfbeschikking kan benutten;
-Het Molukse volk zijn recht op vrije meningsuiting terugkrijgt;
-Het schenden van de mensenrechten stopt;
-De 100 Molukse politieke gevangenen onmiddellijk worden vrijgelaten!;

Oproep
Het Comité "Tifa Tjakalele" roept u op om 7 oktober 2010 naar de manifestatie op het Malieveld te komen. Neem vrij en maak gebruik van uw recht van vrije meningsuiting. Omdat zij op de Molukken dat niet kunnen!

Neem een Tifa mee!
Neem een tifa mee, want met elkaar gaan we het grootste Tifa orkest vormen;
Samen slechten we de muur van onderdrukking en minachting voor ons lot, met een orkaan van geluid, omgeven met Molukse symboliek, trots en eigenheid.
Neem daarom ook zoveel mogelijk Zuid-Molukse vlaggen mee;
Maak spandoeken waarop je je ongenoegen kenbaar maakt; blijf daarbij wel binnen de thema's;

Thema's voor de Spandoeken
Schendingen van mensenrechten
Recht op Zelfbeschikking
Politieke gevangenen
Vrijheid
Vrijheid van meningsuiting

Houdt in de uitingen rekening met de in Nederland geldende wet- en regelgeving;

Wat niet mag
Vlaggenstokken worden niet toegestaan. Gebruik in plaats daarvan panlatten of gele elektro pvc pijpen
Het Malieveld is een Alcoholvrij gebied. Alcoholgebruik op het Malieveld wordt niet toegestaan.

Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie en de Ordedienst op;

LET OP!
Laat je door niemand provoceren;
Laat je niet gebruiken door de tegenstanders van de RMS;
Breng de RMS niet in diskrediet;
Schaadt het imago van de strijd niet!

Veel succes
Het Comité "Tifa Tjakalele" wenst iedereen een geslaagde manifestatie toe. Met de medewerking van een ieder gaat dat zeker lukken. "Want we zijn", zoals president John Wattilete zei, "een waardig volk, dat slechts opkomt voor zijn politieke rechten en politieke vrijheid".

Het Comité "Tifa Tjakalele"

Meer info