Nieuwsbrief

Vlaggen in Vrijheid’

actie `Vlaggen in Vrijheid’

Aan: alle Molukse organisaties in Nederland 

Amsterdam, 30 september 2010 

Geachte Molukse organisaties, 

Zoals u allen wellicht vernomen heeft, zal de Indonesische president volgende week een bezoek brengen aan Nederland. PAK-FKMCPR is van mening dat zijn bezoek niet onopgemerkt voorbij mag gaan en dat wij als Molukse organisatie hier iets aan kunnen doen. Wij zien de Indonesische president als eindverantwoordelijke voor alle gepleegde schendingen van de mensenrechten te Maluku en Papua, in het bijzonder tegen de vreedzame Molukse en Papua politieke gevangenen. 

Daar wij allen gemeenschappelijke doelen nastreven t.b.v. de rechten van het Molukse volk vragen wij u allen deel te nemen aan de actie ‘Vlaggen in vrijheid’.Wij doen u een vriendelijk doch dringend verzoek om uw achterban en sympathisanten op te roepen om op 6, 7 en 8 oktober 2010 massaal de Molukse vlag en eventueel de Papua vlag te laten wapperen. 

De actie ‘Vlaggen in Vrijheid’ symboliseert en toont aan dat: 

het een internationaal recht is voor vrijheid van meningsuiting krachtens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties getekend op 10 december 1948;

wij de schendingen van mensenrechten op de Molukken niet accepteren;

wij van mening zijn dat de Molukse activisten en politieke gevangenen
veel onrecht is aangedaan.

wij solidair zijn met de vreedzame Molukse activisten en politieke gevangenen;

het Molukse volk het recht heeft haar eigen toekomst te mogen bepalen. 

De actie `Vlaggen in Vrijheid’ zal een gemeenschappelijke actie zijn, die een krachtig signaal afgeeft van de Molukse gemeenschap in Nederland. 

‘Eenheid in verscheidenheid!’   

Met Molukse groet, 

MENA – MURIA! 

Namens PAK-FKMCPR

 

Jaco Metekohy

Ketua PAk

 

Natanael Pietersz

Ketua FKMCPR