Nieuwsbrief

Brief aan Balkenende van PAK_FKMCPR

Aan Zijne Excellentie De Heer Mr. Dr. J.P. Balkenende,
Ministerie van Algemene Zaken
Binnenhof 19
2513 AA  DEN HAAG

Amsterdam. 2 oktober 2010

Betreft: staatsbezoek van de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono


Geachte Minister President Balkenende, Excellentie,

In verband met het bezoek van de Indonesische president Susilo Bambang Judhoyono aan Nederland wil de mensenrechtenorganisatie PAK-FKMCPR  haar zorgen over de huidige situatie in de Molukken kenbaar maken
aan de Nederlandse regering. Gebleken is dat het Indonesische regiem stelselmatig de mensenrechten, de civiele- en politieke rechten alsmede het recht op vrije meningsuiting in de Molukken schendt. Aangezien
 Nederland en Indonesië staatspartijen zijn aan deze conventies is het gepast dat PAK-FKMCPR u hierop attendeert.

Sinds het ontstaan van de Indonesische eenheidsstaat en de bezetting van de Molukken heeft het Indonesische regiem het Molukse volk gemarginaliseerd, geintimideerd, gekleineerd en achtergesteld. Met andere woorden het Molukse volk heeft de afgelopen 60 jaar niets dan achteruitgang gekend.  Vanwege deze tirannie hebben Molukse activisten de afgelopen jaren op vreedzame wijze gestreden om hun onafhankelijke staat der Zuid-Molukken terug te vragen. Dit heeft in de laatste 7 jaar geresulteerd in de arrestaties van meer dan vijfhonderd activisten waarvan velen gemarteld zijn. Momenteel zitten er nog meer dan negentig in Indonesische gevangenissen. Bovendien heeft Indonesië de veiligheid op de eilanden niet willen waarborgen wat heeft gezorgd voor duizenden doden en tienduizenden vluchtelingen die vandaag nog steeds in grote getale onder erbarmelijke omstandigheden  in vluchtelingenkampen moeten leven. Ook is de transmigratie naar de Molukken van een dergelijke omvang dat de Molukkers een minderheid dreigen te worden in eigen land wat gepaard gaat met landonteigening. Dit zal na een paar generaties leiden tot de assimilatie van het Moluks-Melanesische volk in het Javaans-Aziatische volk. Tot slot worden de Molukse natuurlijke hulpbronnen uitgebuit waarvan maar een klein gedeelte van de opbrengsten ten goede komt van de locale bevolking; de rest steekt Jakarta in haar zak. U zult begrijpen dat deze zaken onacceptabel zijn  voor PAK-FKMCPR en de Molukse bevolking in Nederland.  Om bovengenoemde redenen willen wij de Nederlandse regering vragen om Susilo Bambang Yudhoyono tijdens zijn staatsbezoek aan Nederland te confronteren met de volgende zaken.

PAK-FKMCPR is van mening dat:
1.De Molukse gewetensgevangenen die gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij meningsuiting per direct en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten; zoals beloofd door de minister van Recht & Mensenrechten, Patrialis Akbar,op 23 juli jl.
2.De leden van detachement 88, Polda, Polres, Polsek en TNI die verantwoordelijk zijn voor martelingen van de gewetensgevangenen worden gearresteerd en berecht.
3.De Molukse gewetensgevangenen die vastzitten in gevangenissen op Java terug worden gebracht naar de Molukken.
4.De Molukse gewetensgevangenen de status van politieke gevangenen krijgen.
5.De Molukse gewetensgevangenen die ten gevolge van martelingen ernstig ziek zijn toegang moeten krijgen tot adequate medische verzorging.
6.De Indonesische regering een onafhankelijke medisch team toelaat tot de diverse gevangenissen voor onderzoek en behandeling van de Molukse gewetensgevangenen.
7.Toestemming wordt verleend aan het Rode Kruis en mensenrechtenorganisaties  om de in augustus gearresteerde vreedzame Molukse activisten te bezoeken.
8.Met onmiddellijke ingang de klopjacht op vreedzame Molukse activisten wordt stopgezet en al hun namen van de opsporingslijsten, DPO – Daftar Perancian Orang & TO – Target Orang, worden geschrapt.
9.Indonesië de aanbevelingen en dringende verzoeken van mensenrechtenorganisaties Amnesty International, Human Rights Watch, KONTRAS en PAK-FKMCPR serieus neemt en deze onvoorwaardelijk bewerkstelligt.
10.De Indonesiche regering in dialoog treedt met het Internationale Rode Kruis,  Amnesty International, Human Rights Watch, KONTRAS, KOMNAS HAM, PAK-FKMCPR en Molukse organisaties inzake de vreedzame Molukse activisten en gewetensgevangenen.
11.De Nederlandse regering zich internationaal uitspreekt ten aanzien van de vreedzame Molukse activisten en gewetensgevangenen in Indonesië.
12.De Nederlandse regering de Indonesische president vraagt de locatie van het graf van wijlen President van de RMS Dr.Christiaan Robbert Steven Soumokil bekend te maken.
13. De Nederlandse regering de bespreking van deze punten in een verslag aan de tweede kamer bekend maakt als een teken
van goede wil naar de Molukse bevolking in Nederland.

Wij vragen u vriendelijk ons verzoek in behandeling te nemen.

In afwachting van een antwoord uwerzijds

Hoogachtend,

Namens de mensenrechtenorganisatie PAK-FKMCPR,


J. Metekohij
voorzitter Perintis Aktie Kilat
Postbus 272, 2900 AG Capelle aan den IJssel

N.J. Pietersz
voorzitter Foundation for Keeping Moluccan Civil & Political Rights
Bos en Lommerplein 42, 1055 EK Amsterdam

 

Een afschrift van dit schijven  zenden wij aan:

Minister van Buitenlandse Zaken drs.M.J.M.Verhagen
Voorzitters van de fracties van de Tweede Kamer
De voorzitter van de Eerste Kamer
De voorzitter van de Tweede Kamer
Amnesty International
Human Rights Watch
KONTRAS
KOMNAS HAM
Stichting Buat