Nieuwsbrief

Zuid-Molukse regering wraakt rechter in Kort Geding‏

PERSVERKLARING

Pemerintah Republik Maluku Selatan

Government in Exile of the Republic of the South-Moluccas

Amsterdam, 22 november 2010

Zuid-Molukse regering wraakt rechter in Kort Geding

 

De Zuid-Molukse regering in ballingschap heeft de  voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag gewraakt in het kort geding dat maandagavond om 18.00 uur diende bij de rechtbank te Den Haag. De Zuid-Molukse regering in ballingschap heeft het kort geding aanhangig gemaakt met als doel dat de rechter de Staat zou bevelen de oud-minister van buitenlandse zaken, Wirajuda, van Indonesië, die op dit moment in Nederland verblijft, aan te houden en te vervolgen wegens het plegen van misdrijven tegen de mensheid. De landsadvocaat die namens de Nederlandse Staat optreedt heeft voorafgaande aan het plaatsvinden van het kort geding van de rechtbank geëist, dat het kort geding op maandag diende plaats te vinden en direct uitspraak zou worden gedaan en de behandeling van het kort geding niet mocht samen vallen met de lezing van Wirajuda op dinsdag 23 november. Hierdoor zouden volgens de Staat de belangen van de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië worden geschaad.  De Zuid-Molukse regering is van mening, dat het tegemoet komen van de rechter aan de eis van de Staat de schijn van bevooroordeeld zijn in dit geding is gewekt door de rechter. Waarschijnlijk komt morgen de wrakingskamer van de rechtbank bijeen om het wrakingsverzoek te beoordelen.

De Nederlandse regering vindt blijkbaar een goede relatie met Indonesië belangrijker dan het vervolgen van misdadigers, zoals Wirajuda, die zich schuldig hebben gemaakt aan het stelselmatige schenden van mensenrechten van Molukse politieke gevangenen. In diverse gevangenissen op de Molukken en in Indonesië bevinden zich bijna honderd RMS-ers die voor het vreedzaam uiten van hun politieke voorkeur voor lange tijd zijn opgesloten, zijn gefolterd en gemarteld.

Het vertrouwen van de Zuid-Molukse regering in ballingschap in het Nederlands rechtssysteem heeft met de voorgaande gang van zaken een ernstige deuk opgelopen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor juridische vragen  kunt u contact opnemen met:

Mr. J. G. Wattilete 
President Zuid-Molukse regering in ballingschap

RMS-Regering in ballingschap, P/A Achillesstraat 95-97 hs,1076 PX Amsterdam