Nieuwsbrief

NL voert rechtzaak tegen RMS

De Staat der Nederlanden gaat op 10 oktober in Hoger Beroep tegen het vonnis van de twee Kort Gedingen die de RMS-regering vorig jaar oktober en november heeft gevoerd. In Kort Geding eiste de RMS-regering de arrestatie van de Indonesische president Yudhoyono en oud-minister van Buitenlandse Zaken Wirajuda. De rechter wees de beide vorderingen van de RMS-regering af. De rechtszaak was voor Yudhoyono een reden om zijn staatsbezoek aan Nederland af te zeggen.

De Nederlandse staat wil echter nu veel verder gaan. In het Hoger Beroep, dat bij het Gerechtshof van Den Haag plaatsvindt, wordt de rechter gevraagd de RMS niet ontvankelijk te verklaren. Dat betekent dat de RMS wordt belemmerd in de toekomst een gang naar de rechter te maken. Maar dit is echter niet het enige doel van de Nederlandse Staat.

De Nederlandse Staat zet vraagtekens bij de rechtmatigheid van de Republik Maluku Selatan en rechtmatigheid van de RMS-regering in ballingschap, die de RMS vertegenwoordigt.

Het Hoger Beroep is daarom een duidelijke en doelbewuste poging om de RMS monddood te maken en voor eens en altijd uit te schakelen.

Overigens komt dit niet geheel als een verrassing. Eind vorig jaar lekte een geheime notitie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken uit. De Nederlandse regering bleek een strategie te ontwikkelen om te voorkomen dat regeringsfunctionarissen, die zich aan ernstige schendingen van de mensenrechten schuldig maken of hebben gemaakt, door de rechter worden vervolgd.

http://www.republikmalukuselatan.nl/nl/nieuws/volledig/31/nederlandse_staat__voert_rechtszaak_tegen_de_rms/

 

Interview met J. Wattilete door de werledomroep: http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/wattilete-rms-sah-sejak-1950  06-10-2011

vertaling van interview met John Wattilete aan Wereldomroep afd.Indonesie


Wattilete: De RMS is sinds 1950 rechtmatig

Op maandag, 10 okotber aanstaande zal Nederland in hoger beroep gaan tegen de vonnissen van de kort gedingen die vorig jaar oktober-november door de RMS
werden gevoerd. De RMS had toen de gevangenneming van de Indonesische president SBY en de voormalige minister van BUZA Hassan Wirayuda geeist. Nederland gaat in beroep om de rechtmatigheid van de RMS en de regering in ballingschap aan de orde te stellen. Volgens RMS-president, John Wattilete, is deze Nederlandse strategische zet het gevolg van de druk van de kant van de Indonesische regering. De RMS is immers rechtmatig vanaf 25 april 1950.

"De RMS is niet blij met deze strategie en houding van de Nederlandse regering vanwege vooral  de druk van de kant van Indonesie dat immers ontkent dat de RMS bestaat en een sterke juridische positie heeft, aldus John Wattilete aan Radio Nederland Wereldomroep.

Recht
Aanstaande maandag gaat de Nederlandse regering in hoger beroep om de rechtmatigheid van de RMS en de RMS-regering in ballingschap aan de orde te stellen. Maar volgens Wattilete dient allereerst antwoord te worden gegeven op de vraag of de RMS een staat is die nog bestaansrecht heeft. De RMS is namelijk in 1950 geproclameerd.

Voorheen had de Nederlandse rechter erkend dat de RMS een staat is die gerechtigd is om een rechtsgeding te voeren. De vraag is of anno 2011 de RMS nog steeds bestaansrecht heeft.

Om die vraag te beantwoorden, aldus Wattilete, heeft men de mening gevraagd van 2 internationale staatsrechtsgeleerden: De ene is Dr. Noelle Higgins, staatsrechtgeleerde aan de universiteit van Dublin en de andere  Dr. De Brabandere, staatsrechtsgeleerde aan de universiteit van Leiden.

Hun bevindingen zijn: De RMS heeft vanaf 1950 bestaansrecht want de RMS is tot op heden illegaal geannexeerd door de Republiek Indonesia.

Volgens beide deskundigen heeft de RMS-regering het volste recht om de RMS voor de rechter te vertegenwoordigen. Dit is heel belangrijk.

Onderzoek
Wattilete voegt er aan toe:  Indien de rechter de bevindingen van deze 2 staatsrechtgeleerden niet deelt dan dient uitgelegd te worden waarom de rechter van mening verschilt met deze 2 deskundigen die hun onderzoek immers baseren op de jurisprudentie en andere literatuur.

Volgens Wattilete zal het niet meevallen om de argumenten van de staatsrechtdeskundigen te verwerpen en is hij daarom optimistisch gestemd. En daar komt nog bij dat de rechtsgeleerden geen enkele band hebben met de RMS terwijl ze wel met dezelfde bevindingen komen.

De RMS-gemeenschap is woedend op deze handelswijze van de Nederlandse regering. Want de belangen van het Molukse volk en het belang de mensenrechten te verdedigen wordt niet gerespecteerd door de Nederlandse regering. Den Haag wordt ervan beschuldigd de bilaterale verhouding met Indonesie belangrijker te vinden.

Rechtmatig
Volgens Wattilete hoeft de RMS als staat niet erkend te worden door Nederland. De 2 internationale staatsrechtsgeleerden zijn namelijk van mening dat het standpunt van een land of een staat al dan niet bestaandsrecht heeft, niet van belang is om te kunnen concluderen dat de betreffende staat rechtmatig is.

"Dit is een politiek besluit maar geen juridische.Er zijn namelijk vele landen die de Palestijnse staat niet erkennen vanwege politieke redenen. Zo ook Indonesie dat Israel om politieke redenen niet erkent maar wel de Palestijnse staat", aldus John Wattilete, RMS-president in ballingschap.