Nieuwsbrief

Brief P. Rahayaan - Semarang
Aan PAK-FKMCPR in Nederland

Syaloom en groet aan u allen

Met de meeste hoogachting verklaar ik hierbij:
Naam:Petrus Rahayaan (Etock) geboren te Elat, Kei Besar op 12 september 1975
werk: PNS SMA negeri 1. Ambon (non-actief)
adres: Batu Gantung / Ganemo
status: gehuwd en 1 kind

Via deze brief dank ik PAK-FKMCPR en alle Molukse Alifuren in Nederland die ons en onze familieleden veelvuldig ondersteund hebben gedurende ons gevangenschap in Ambon en ook na de overplaatsing naar de gevangenis in Semarang. Moge de Here Jezus u allen zegenen. Ook uw steun is een bijdrage aan onze strijd hetzij financieel hetzij via het gebed.
We hopen dat uw steun niet zal stoppen maar gecontinueerd wordt. De kosten van levensonderhoud in de gevangenis te Java is hoog. We lijden liever in ons eigen land dan hier op Java.(land van onze onderdrukkers)
Er is hier niemand die naar ons omziet noch voor ons zorgt maar het is alleen de Here Jezus die ons helpt en ons rust schenkt. Tot wie moeten we ons anders wenden?
Daarom deze oproep aan u allen in Nederland: Laten we allen één zijn en ons verenigen en onze vrijheidsstrijd ondersteunen want anders zijn onze opofferingen voor niets geweest. We hebben hier voor een hoge prijs betaald en laten we elkaar niet afvallen. We moeten onze onafhankelijkheid terugpakken. Het is genoeg dat we 60 jaar hebben moeten lijden in ons eigen land.
We vragen niet veel alleen dat u allen een eenheid vormt . Het Alifurese volk lijdt al heel lang.

Dank voor al uw bijdrage aan ons en onze gezinnen. We zijn helaas niet in staat om al uw goede daden te vergoeden maar we kunnen slechts tot de Here Jezus bidden zodat Hij u allen zegent.

Amen.Eens geproclameerd blijft geproclameerd.
Laten we voorwaarts gaan zonder een stap terug te zetten – Mena Muria.
 
Rahayaan 
Rahayaan