Nieuwsbrief

Over de PAK-FKMCPR AMF organisatie E-mail

WIE IS PAK-FKMCPR?

PAK en FKMCPR zijn 2 Molukse mensenrechtenorganisaties in Nederland die een aantal jaren geleden apart van elkaar zijn ontstaan naar aanleiding van de schendingen van mensenrechten op de Molukken. Sinds meer dan 1 jaar geleden hebben deze 2 Molukse organisaties de handen ineen geslagen en werken intensief samen met onderstaande uitgangspunten, doelstellingen en activiteiten.


UITGANGSPUNTEN PAK-FKMCPR
1. PAK-FKMCPR is een onafhankelijke actiegroep die niet gebonden is aan een regering, politieke partij of religie.
2. PAK-FKMCPR voert acties tegen mensenrechtenschendingen die begaan worden tegen Molukse gewetensgevangen door de Indonesische overheid.
3. PAK-FKMCPR tracht de Molukse gewetensgevangenen moreel en financieel te ondersteunen en de buitenwereld te informeren over hun situatie.
4. PAK-FKMCPR baseert haar activiteiten op de Universele Verklaring van de Rechten van de mens zoals deze op 10 december 1948 zijn aangenomen op de Algemene Vergadering van de Verenigde naties.

DOELSTELLINGEN PAK-FKMCPR
1. De schending van mensenrechten van de Molukse gewetensgevangenen door de Indonesische overheid wereldkundig maken.
2. Voorzien in de behoeften en noden van Molukse gewetensgevangenen binnen de mogelijkheden van PAK-FKMCPR.

HUMANITAIRE HULP en INFORMATIE GEVANGENEN
PAK-FKMCPR heeft sinds haar oprichting diverse malen humanitaire hulp verleend aan de Molukse gewetensgevangenen en zal dit binnen haar mogelijkheden periodiek blijven doen. Dit is en blijft alleen mogelijk
met de ondersteuning en giften vanuit de Molukse gemeenschap en sympathisanten in Nederland.
PAK-FKMCPR onderhoud contacten met de Molukse politieke gevangenen en informeert de buitenwereld over hun situatie. Zie voor meer informatie onze website: http://www.pak-amf.org/

SAMENWERKING EN AFSTEMMING
PAK-FKMCPR respecteert alle bestaande Molukse organisaties zowel in Nederland als in de Molukken en is de mening toegedaan dat samenwerken of afstemmen op gemeenschappelijke raakvlakken t.b.v. het welzijn en de toekomst van het Molukse volk noodzakelijk is. PAK-FKMCPR onderhoud derhalve contacten met diverse Molukse organisaties.


ACTIES en ACTIVITEITEN
PAK-FKMCPR organiseert diverse activiteiten voor humanitaire hulpverlening aan de Molukse politieke gevangenen en middels diverse activiteiten en acties zal PAK-FKMCPR de aandacht voor hen blijven vragen.
PAK-FKMCPR voert in haar acties altijd de RMS vlag met zich mee, ten teken voor waar de Molukse politieke gevangenen voor staan en het symbool dat het een internationaal recht is op vrijheid van mening en
meningsuiting.

Overige websites:

Twitter: www.twitter.com/pak_fkmcpr

Facebook: http://www.facebook.com/pak.fkmcpr 

PAK is geen rechtspersoon, heeft geen bestuur en geen bankrekening. Voor het beheren van de fondsen van PAK is de Asal Maluku Foundation opgericht. Asal Maluku Foundation (AMF) is een stichting met rechtspersoonlijkheid en is ook ingeschreven bij de Kamer van koophandel. AMF is alleen verbonden aan PAK. PAK is de ‘Front-Office’ die razend snel actie voert - publicitair en financieel – en AMF de ‘Back-Office’ die de financiën van PAK beheert en daar ook verantwoording over moet afgeven. 

 

 

Perintis Akis Kilat
Postbus 272
2900 AG Capelle aan den IJssel
E-mail:
info@pak-amf.org

Bankrekeningnummer: 52.07.83.115 ten name van Asal Maluku Foundation