Nieuwsbrief

Ludieke actie Molukkers in Den Haag PDF Print E-mail
Geschreven door Persvoorlichting PAK   
maandag, 11 oktober 2010 16:45

Capelle aan den IJssel, 31 januari 2008

Ludieke actie Molukkers in Den Haag 

Op donderdag 31 januari 2008 voeren Molukse jongeren actie in Den Haag. Zij doen dit door het eilandje in de Hofvijver naast het Binnenhof te bezetten en zo aandacht te vragen voor de mensenrechtenschendingen in de Molukken. De verwachting is dat rond 14.00 uur het eilandje is ‘geannexeerd’. Op dat zelfde tijdstip vindt de vergadering plaats van de commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer met de minster van Buitenlandse Zaken. Bij deze vergadering zijn Molukkers ook aanwezig.

 Bezetting

De jongeren achtten het van belang om de aandacht te vragen, omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken tot op heden de mensenrechtenschendingen in Indonesië, en met name de Molukken, ontkent. Dit terwijl de beelden van Netwerk (nov. 2007) duidelijk het tegenovergestelde laten zien. Ook een rapport van de mensenrechtenorganisatie KOMNAS HAM en het verslag van het Rode Kruis die Molukse gevangenen heeft bezocht spreken voor zich.

De bezetting is vreedzaam en geweldloos. Het eiland wordt opgesierd met vlaggen en spandoeken.

 

Kritische vragen

De vergadering is bijzonder, daar er vergaderd wordt over de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië. Vernomen is dat de Kamerleden Van Bommel (SP) en Van Dam (PvdA) kritische vragen gaan stellen aan de minister aangaande de vermeende martelingen van Molukse arrestanten door Indonesië.

Frustratie

De Molukse gemeenschap en in het bijzonder de jongeren tonen enerzijds weinig begrip voor de lakse houding van minister Verhagen. Anderzijds begrijpen ze waarom Verhagen Oost-Indisch doof is: Zodra hij uitspreekt dat er inderdaad mensenrechten worden geschonden in Indonesië, dan lopen ze een miljard euro mis. Door de strenge regels rondom de wapenhandel, mag Nederland namelijk geen wapenhandel drijven met landen die mensenrechten schenden. Op dit moment loopt er een deal van een miljard euro, waarvan dit jaar nog de laatste 2 marinekorvetten worden geleverd aan Indonesië.

Vervolgacties

Na vandaag volgen nog meer acties. Deze acties zijn zoals alle voorgaande acties van Initiatiefgroep Capelle en Perintis Aksi Kilat (Moluks initiatief voor bliksemacties) ludiek en geweldloos.

Hoewel een grote groep Molukse jongeren ongeduldiger en gefrustreerder raken, blijft Initiatiefgroep Capelle samen met en onder de paraplu van Perintis Aksi Kilat (PAK) haar manier van actie voeren vast houden: vreedzaam.

Laatst aangepast op maandag, 11 oktober 2010 16:46